Rodičia sledujú svoje nezrelé deti v inkubátoroch online kamerami

Po prvý krát v histórii Slovenska dostali rodiny možnosť pozorovať svoje deti hospitalizované v nemocnici online vďaka IP kamerám, ktoré nainštalovali v perinatologickom centre Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky. Rodiny, ktoré nemôžu byť so svojim nezrelým alebo chorým dieťaťom v nemocnici, môžu na diaľku nazrieť do inkubátora, sledovať vývoj bábätka a upevňovať si s ním väzbu. Za týmto unikátnym projektom stojí občianske združenie MALÍČEK, ktoré sa venuje predčasne narodeným deťom a ich rodinám.

Vysnívaný príchod dieťatka na svet, ktoré je ihneď po narodení namiesto maminho náručia prevezené na Jednotku intenzívnej starostlivosti, do opatery prístrojov a zdravotníckeho personálu, sprevádza obrovský strach,“ vysvetľuje Ľubica Kaiserová z občianskeho združenia MALÍČEK.„Mamička navštevuje prvých pár dní po pôrode počas hospitalizácie svoje dieťatko kedykoľvek. Ale po prepustení z nemocnice domov musí dochádzať za svojím bábätkom často aj niekoľko desiatok kilometrov. Trvá aj niekoľko týždňov či dokonca mesiacov, kým sa dieťa dostane domov a môže byť so svojou rodinou. Mysleli sme aj na mamy, ktoré ich vážny zdravotný problém izoluje od bábätka, preto je prínosné, aby s ním mohla ostať aspoň vo vizuálnom kontakte” dodáva Ľ.Kaiserová.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky má na svojich inkubátoroch nainštalovaných 11vysokocitlivých kamier, ktoré sú uchytené na špeciálnych konzolách. Natočením na inkubátor snímajú priamo dieťatko. Rodičom stačí počítač (notebook), tablet či mobilná aplikácia v telefóne a pripojenie na internet. „Takto môžu rodičia, starí rodičia a ostatná rodina dieťatko spoznávať, pozorovať jeho pokroky, začleňovať ho do rodiny a byť s ním spolu aspoň virtuálne, aj keď žiadna kamera nenahradí priamy kontakt. Celý video prenos je šifrovaný a dobre zabezpečený, aby nebolo možné ho zneužiť“, dodáva Ľubica Kaiserová. Dieťatko môžu vidieť rodičia alebo tí príbuzní, či známi, ktorým rodina poskytne svoje prístupové heslo. IP kamery nad inkubátormi nie sú raritou v krajinách ako USA, Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko či Španielsko. Možnosť byť so svojim dieťatkom online majú už viac ako 3 roky aj rodičia v susednej Českej republike či v Poľsku. Ľubica Kaiserová vysvetľuje: „Možnosť vidieť svoje dieťatko online prostredníctvom IP kamery veľmi prospieva k psychickému stavu matky, k zvýšeniu laktácie, ale aj získavaniu dôvery k lekárom a sestričkám, ktoré sa o dieťatko starajú.“

„Odlúčenie od mojich dvojičiek bola mimoriadne stresujúca skúsenosť. Bolo by úžasné mať vtedy možnosť vidieť ich aspoň cez kameru. Verím, že by ma to nielen upokojilo a povzbudilo, ale pomohlo napríklad aj pri udržiavaní tvorby mlieka,“ hovorí mamička extrémne predčasne narodených dvojičiek Mirka Mendelová. So svojimi deťmi nemohla byť kvôli karanténe v nemocnici. Nevidela ich nekonečné tri týždne.

Náklady na jednu IP kameru a jej inštaláciu na inkubátore sa pohybujú v rozpätí 200 – 300 EUR. Projekt občianskeho združenia Malíček je realizovaný vďaka 2 % z daní.

FOTO:  (C) 2018 Stanislav Szenczi
(pozn.: V prípade. že použijete niektorú z fotografií, nezabudnite prosím uviesť meno autora!)

FOTO:  (C) 2018 Stanislav Szenczi
(pozn.: V prípade. že použijete niektorú z fotografií, nezabudnite prosím uviesť meno autora!)

 

TLAČOVÉ MATERIÁLY

Každoročne sa na Slovensku narodí približne 55 000 detí. Až desatina z nich je narodených predčasne, teda medzi 24. až 36. týždňom tehotnosti. „Štandardné“ tehotenstvo pritom trvá 40 týždňov. Predčasný pôrod alebo ochorenie bábätka je pre rodinu traumou. Na Slovensku máme 6perinatologických centier, kde predčasne narodené deti dostávajú špičkovú zdravotnú starostlivosť.

 

Občianske združenie Malíček

Občianske združenie Malíček vzniklo v roku 2011 na podnet rodičov nedonosených detí. Rodinám predčasniatok pomáha prekonať prvé náročné chvíle po predčasnom pôrode, ktorý je často traumatickou udalosťou. Poskytuje im poradenstvo, vytvára priestor na vymieňanie si skúseností medzi rodičmi formou stretnutí a akcií pre širokú verejnosť. Sprostredkúva kontakty na organizácie a odborníkov z radov neonatológov, psychológov, detských neurológov a ďalších.

Malíček sa stal mostom medzi nemocnicou a rodinou. Spolupracuje zo všetkými perinatologickými centrami v SR a nemocnicami s Jednotkami intenzívnej starostlivosti o novorodencov. Podporuje neonatológie na Slovensku a rodiny prostredníctvom viacerých projektov. V rámci spolupráce so zahraničnými rodičovskými združeniami sa usiluje o zlepšenie legislatívneho rámca pre starostlivosť o predčasne narodené deti a ich rodičov v rámci EÚ.

Šíri povedomie o tejto skupine predčasne narodených detí a rodín na verejnosti, vedie dialóg s lekárskymi a sesterskými tímami, spolupracuje s orgánmi verejnej správy, donormi, organizáciami podobného zamerania na Slovensku i v zahraničí. Spolupracuje so Slovenskou neonatologickou sekciou SPS a Sekciou sestier pracujúcich v neonatológii SSSAPA.

 

Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky

Zabezpečuje starostlivosť o zdravých novorodencov z okresu Nové Zámky a intenzívno-resuscitačnú starostlivosť pre ťažko chorých novorodencov a novorodencov bezprostredne ohrozených na živote zo spádovej oblasti okresov Nové Zámky, Galanta, Komárno, Šaľa, Dunajská Streda a časti okresu Levice. Najvyššiu úroveň starostlivosti zabezpečuje pre celý Trnavský a Nitriansky kraj, rovnako i transport rizikových a kriticky chorých novorodencov z uvedených miest do Nových Zámkov. V roku 1997 bol novorodeneckému oddeleniu NsP v Nových Zámkoch zo strany Ministerstva zdravotníctva SR priznaný štatút vysokošpecializovaného perinatologického centra pre veľmi rizikové pôrody a ťažko chorých novorodencov a novorodencov s hmotnosťou nižšou ako 1250 g, ako jednému zo šiestich takýchto pracovísk v SR. Najmenšie detičky s hmotnosťou pod 1 250 g, novorodenci so závažnými ochoreniami, ktorí vyžadujú špeciálne liečebné postupy a novorodenci liečení riadenou hypotermiou pri závažnom nedostatku kyslíka ležia na jednotke vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov.

 

Pohľad odborníka: Eriky Tichej, riaditeľky Centra včasnej intervencie, špeciálnej a liečebnej pedagogičky.

„Narodenie dieťaťa predčasne predstavuje vyššie nároky na zvládanie situácie ako pre samotné dieťa, tak aj pre jeho rodičov. Predčasne narodené dieťa neraz balansuje medzi životom a smrťou a vyžaduje si zvýšenú špecializovanú starostlivosť spojenú s predĺženým časom hospitalizácie. Dlhodobá hospitalizácia dieťaťa predstavuje pre rodičov stresovú situáciu, frustráciu z nedostatočných informácií a sťažuje vytvorenie si väzby a pripútania medzi matkou a dieťaťom, čo môže významne ovplyvniť ich následný vzájomný vzťah. Blízkosť, dotyk a emócie formujú charakter vzťahu s dieťaťom. Mnohým rodičom však okolnosti neumožňujú navštevovať dieťa v nemocnici pravidelne. Možnosť vnímať ho, pozorovať jeho pohyby a byť informovaný aspoň prostredníctvom obrazu IP kamery, prinesie rodičom aspoň okamihy spokojnosti v ich náročnom ranom rodičovstve.“

 

Dodávateľ kamier, firma NetRex

NetRex je popredná IT spoločnosť poskytujúca služby hostovaného videa pre profesionálne inštalácie. Od roku 2006 neustále skúma a objavuje nové možnosti použitia moderných sieťových video technológií so všadeprítomným internetom a snaží sa prinášať nové možnosti zabezpečenia bezpečia, lepšiu kontrolu alebo zvýšenie efektivity práce. Úzka spolupráca s popredným výrobcom IP kamier, švédskou firmou Axis Communications AB, im umožňuje operatívne riešenie aj tých najnáročnejších požiadaviek zákazníkov.

„Vždy máme radosť, keď naše produkty a služby poslúžia dobrému účelu, o to viac, keď ide o prepojenie rodičov a malých detí. V rámci tejto inštalácie sme dodali a namontovali celkom 11 kvalitných kamier Axis, ktoré dokážu dobre snímať aj v zhoršených svetelných podmienkach. Tie sú umiestnené na špeciálne vytvorenú konzolu, ktorá je nad inkubátorom a kamera sleduje novorodenca vnútri.“ – David Capoušek, riaditeľ spoločnosti NetRex.