Logitech slibuje transparentní informace o uhlíkové stopě

Společnost Logitech , výrobce cloudových periferních produktů, se dnes zavázala informovat o uhlíkové stopě všech svých produktů na obalech a webových stránkách. Označení dopadu uhlíkových emisí na životní prostředí by se mělo objevit koncem tohoto roku nejprve na herních produktech a následně bude zavedeno pro celý výrobní sortiment.

Logitech bude prvním výrobcem spotřební elektroniky, který poskytne podrobné informace o uhlíkové stopě na obalech celého portfolia produktů. Záměrem je posílit informovanost a spolupráci se zákazníky, aby se mohli při nákupu kvalifikovaněji rozhodovat. Chce tím také podpořit posun celého průmyslu k výraznému snížení uhlíkových emisí a jejich dopadu na životní prostředí.

Tweetněte: Logitech poskytne zákazníkům transparentní informace o uhlíkové stopě všech svých produktů a ukáže jim dopad jejich rozhodnutí o nákupu na životní prostředí.

Společnost Logitech během celého procesu navrhování a konstrukce svých oceňovaných produktů uplatňuje principy udržitelnosti a hledá způsoby, jak omezit negativní vlivy na životní prostředí. Lidé, kteří chtějí znát lépe ekologické dopady svých rozhodnutí, však dosud neměli k dispozici potřebné údaje. Transparentní označení uhlíkové stopy produktů společnosti Logitech bude nyní tento dopad kvantifikovat, sdělovat jej zákazníkům a umožňovat jim informovanější rozhodování o nákupech.

„Jsme si dobře vědomi rozsahu ekologických výzev, kterým dnes naše planeta čelí,“ řekl Bracken Darrell, prezident a generální ředitel společnosti Logitech. „Zdvojnásobujeme proto naše úsilí o snižování negativních vlivů na životní prostředí, ale sami na to nestačíme. Informováním o uhlíkové stopě našich produktů posilujeme spolupráci se zákazníky, abychom pomohli zlepšit svět. Údaje o uhlíkových emisích bychom měli sledovat stejně pozorně, jako například údaje o kaloriích v potravinách – musíme vědět, co konzumujeme. Vyzýváme také další společnosti, aby se k nám připojily při prosazování pozitivních změn tím, že budou zveřejňovat zcela transparentní informace o svých produktech. Dosažení opravdové změny bude vyžadovat úsilí všech průmyslových odvětví.“

Transparentní informování o uhlíkové stopě dále rozšiřuje závazek společnosti Logitech zlepšovat udržitelnost u všech produktů, obalů a činností. Společnost Logitech v roce 2019 dosáhla uhlíkové neutrality ve svém portfoliu herních produktů, oznámila podporu Pařížské dohody, zavázala se omezit svoji uhlíkovou stopu na podporu ambiciózního cíle, aby globální nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, a rozhodla se přejít do roku 2030 výhradně na obnovitelné zdroje elektřiny.

Výpočet dopadu emisí uhlíku

Uhlíková stopa je uznávané kvantifikovatelné měřítko dopadu na životní prostředí spojené s bojem proti nežádoucím změnám klimatu. Společnost Logitech věnovala roky vývoji analýzy životního cyklu produktů (LCA), která odráží dopad uhlíkové stopy produktu za celou dobu jeho životnosti, od získání surovin po výrobu, distribuci, spotřebitelské použití a závěrečné ukončení životnosti. Aplikace nástrojů LCA a konstruktérské know-how umožňují společnosti analyzovat dopad různých produktů a obalových materiálů na emise uhlíku, toxicitu a cirkularitu (oběhové hospodářství).

Pro zajištění integrity interních výpočtů bude společnost Logitech spolupracovat s renomovanými třetími stranami, například Natural Capital Partners, iPoint Group a nezávislými ověřovateli, aby kriticky ověřila a potvrdila dopady uhlíkových emisí spojených s produkty podle certifikačních standardů DEKRA. Logitech bude dobrovolně sdělovat informace o uhlíkové stopě produktu a poskytovat online přístup k použité metodice a protokolům splňujícím normy ISO 14067 a ISO 14026, které stanoví kvantifikaci a sdělování údajů o uhlíkové stopě a příslušná značení.

„Vidíme, že stále více lidí vyhledává jasná, transparentní a důvěryhodná prohlášení podniků o boji proti změně klimatu,“ uvedla Rebecca Fay, marketingová ředitelka společnosti Natural Capital Partners. „Tleskáme společnosti Logitech za program transparentnosti informací o uhlíkové stopě, který je ideálním doplňkem certifikace uhlíkové neutrality CarbonNeutral(R) jejích produktů a prokazuje, že jde skutečně o společnost odhodlanou provádět transformaci pro snížení uhlíkové stopy.“

„Zajištění transparentnosti uhlíkové stopy produktů Logitech je důležitým krokem směrem ke snižování emisí skleníkových plynů a tím také v boji proti změně klimatu,“ řekla Martina Prox, zabývající se strategií udržitelnosti ve společnosti iPoint Group. „Těšíme se na další spolupráci se společností Logitech na výpočtech a analýzách uhlíkové stopy jejího portfolia produktů.“

Další informace o tom, jak Logitech usiluje o udržitelnost, najdete v dokumentu Výroční zpráva o udržitelnosti. Další informace o transparentním označování uhlíkových emisí najdete na https://www.logitech.com/sustainability/carbon-transparency.html.