Různé třídy Ultramidu® pro různé nároky na tlak a tepelnou odolnost až do 220 °C

Snižování spotřeby paliva a úrovně emisí, které v mnoha zemích předepisuje zákon, nutí automobilový průmysl jednat. Kromě rozvoje alternativních druhů pohonu hraje i nadále klíčovou roli optimalizace tradičních spalovacích motorů. Zmenšování velikosti totiž vede k vyšším hodnotám tlaku a teplot, zejména v součástkách, které vedou vzduch za turbodmychadlem.

Společnost BASF na tento vývoj v oblasti konstrukce motorů reaguje konzistentním portfoliem plastů tříd PA6 a PA66, které splňují ty nejvyšší požadavky na materiály, mechanické vlastnosti a tepelnou odolnost. V závislosti na základním polymerovém a stabilizačním systému jsou materiály odolné vůči tepelnému stárnutí až do teploty 220 °C a vykazují vynikající destrukční tlak a pevnost sváru. Vybrané třídy jsou založeny na celosvětově platných specifikacích: vyznačují se jednotnými materiálovými vlastnostmi a stejně vysokou úrovní kvality. Navíc je po celém světě dodávají lokální výrobci.

Větší tlak, vyšší teploty, nižší náklady

Pro kompenzaci ztráty výkonu motoru při současném snížení zdvihového objemu lze využít turbodmychadel. Přeplňování turbodmychadlem vytváří vyšší tlak a teplotu v prostoru motoru, především v potrubí s plnicím vzduchem. Výrobci automobilů zároveň pokračují ve vývoji takové konstrukce potrubí s plnicím vzduchem, která by vytvořila efektivnější instalační prostor
a snižovala emise. Tento technologický pokrok v oblasti konstrukce motorů provázejí celosvětové procesy standardizace a přemisťování výrobních zařízení: v lokálně vyráběných vozidlech rozličného typu se používají celosvětově standardizované motory a příslušné přídavné díly. Společnost BASF na tento trend reaguje nabídkou široké palety celosvětově dostupných produktů lokální výroby s celosvětově platnými specifikacemi.

Na použití v potrubích s plnicím vzduchem

Společnost BASF nabízí polyamidy pro různé nároky na teplotu v potrubích s plnicím vzduchem. Sortiment tvoří třídy PA6, PA66 a PA66/6 s obsahem skelných vláken v rozmezí 30 až 50 procent. Novým přírůstkem do tohoto portfolia je Ultramid® B3WG6 GPX, polyamid třídy PA6 s 30% obsahem skelných vláken. Je odolný vůči teplotám až 180 °C, krátkodobě dokonce až 200 °C. Díky svému vynikajícímu destrukčnímu tlaku a pevnosti sváru je vhodný pro sběrné sací potrubí vyrobené z více dílů. Horní hranici teplotního rozsahu pak pokrývá speciální polyamid Ultramid® Endure, který snese stálou provozní teplotu až 220 °C a maximální až 240 °C.

Polyamidy třídy Ultramid® Endure D3G7 s 35% výztuží ze skelných vláken a třídy D3G10 s 50% výztuží ze skelných vláken jsou vhodné na tvarování vstřikováním. Je prokázáno, že fungují dobře jak ve sběrných nasávacích potrubích přeplňovaných vznětových motorů, tak v rezonátorech a senzorech.

Známí výrobci originálních zařízení používají Ultramid® Endure D5G3 BM (s 15% obsahem skelného vlákna), který je vhodný na tvarování vyfukováním v potrubích s plnicím vzduchem. Pro teploty v rozmezí 180 °C až 210 °C nabízí portfolio plasty třídy PA66 se zvýšenou tepelnou stabilizací. Sem patří Ultramid® A3W2G6G10 (s výztuží ze skelných vláken s obsahem 30 – 50 %) pro teploty do 190 °C, např. v koncových uzávěrech chladičů vzduchu a nový Ultramid® A3W3G7 pro teploty do 210°C.

Vynikající destrukční tlak a pevnost sváru

Kromě tradičního skladování standardních testovacích vzorků ve vyhřívací komoře, která poskytuje dobrý referenční bod pro výběr materiálů, hrají velmi důležitou úlohu také dynamické testy a testy v blízkosti komponentů. Patří sem testy únavové pevnosti na tahových tyčích vystavených různému zatížení, určování destrukčního tlaku svařovaných dutých těles a zkoušky střídání tlaku při různých aplikačních teplotách.

V motorech se často používají svařované komponenty. V případě, že má materiál nižší obsah skelných vláken, může svařovaná linie představovat slabé místo, a to především, když je už starší. Všechny třídy polyamidů v portfoliu vykazují vynikající destrukční tlak a pevnost sváru. Mimořádně vhodné jsou především na vibrační svařování a svařování horkým plynem. Pevnost sváru se měří na testovacím přístroji Ultrasim® Weld Tester. Simulační nástroj společnosti BASF Ultrasim® pak umožňuje přesnější odhad životnosti daného dílu.

Nový Ultramid® B3WG6 GPX vykazuje v porovnání s předcházejícím standardním produktem nejen o 25 % vyšší počáteční destrukční tlak, ale vydrží až čtyřikrát víc zátěžových cyklů střídavého tlaku při teplotě 100 °C.

 

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na společenskou odpovědnost. Přibližně 112 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do pěti segmentů: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roce 2015 dosáhla BASF obratu přes 70 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (AN). Další informace naleznete https://www.basf.com/cz/cz.html.

fotografie: