Kingston a Ontrack spolupracujú na ponuke najúčinnejších a najpokročilejších riešení mazania dát pre firmy a jednotlivcov

Spoločnosť Kingston Technology, Inc., svetová jednotka v oblasti pamäťových produktov a technologických riešení, nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Ontrack, popredným poskytovateľom služieb na obnovu a mazanie dát, aby svojim zákazníkom mohla ponúkať služby vymazania dát za výhodné ceny. Ontrack ponúka oceňované softvérové ​​nástroje a poskytuje technologické služby, ktoré pomáhajú právnym, podnikovým alebo vládnym organizáciám a tiež bežným používateľom účinne a lacno vymazať dáta. V rámci tejto silnej aliancie medzi dvoma dodávateľmi bezpečnostných riešení podporuje Ontrack pomocou špičkových prostriedkov na mazanie dát zákazníkov spoločnosti Kingston, ktorí čelia komplikovaným problémom ochrany údajov podľa GDPR.

Identita na predaj

Nedostatočné vymazanie dát, zapríčinené ľudskou, či technickou chybou, alebo nevhodnými postupmi mazania, môže mať drastický dopad na podniky a organizácie – teraz oveľa viac ako kedykoľvek predtým, najmä ak vezmeme do úvahy prísne požiadavky na ochranu údajov vyplývajúce z nedávno zavedeného nariadenia GDPR. Trvalé vymazanie dát vyžaduje čas a prostriedky. U dát, ktoré majiteľ média pred jeho odstránením z prevádzky úplne nezlikvidoval, hrozí nebezpečenstvo ich nežiaduceho opätovného sprístupnenia. Pre lepšie utajenie ľubovoľných dát je potrebné používať bezpečný a overený postup ich likvidácie.

 

Celosvetová bezpečnostná štúdia vykonaná spoločnosťou Ontrack v roku 2017 ukazuje, že ľudia veľmi často nedokážu poriadne vymazať osobné údaje na použitých pamäťových médiách a ohrozujú tak svoju aj cudziu identitu a súkromie. V tejto štúdii spoločnosť zaoberajúca sa obnovou dát zakúpila 64 diskov (37 HDD a 27 SSD) z rôznych zdrojov na eBay a analyzovala, či boli použité disky úspešne vyčistené, alebo stále obsahovali nejaké pozostatky dát. Takmer na polovici diskov sa našli pozostatky z nich, čo znamená, že ich noví majitelia mali nežiaduci prístup k identite predchádzajúcich majiteľov. Nájdené dáta obsahovali veľmi citlivé osobné údaje, súkromné ​​dokumenty, e-maily, kontaktné údaje, zoznamy adries, názvy internetových účtov, heslá, dôležité obchodné informácie a tiež kritické údaje o transakciách (názvy spoločností, informácie o platbách, čísla kreditných kariet, bankové účty , informácie o investíciách alebo daňové priznania). Štúdia tak ukázala, že ak sa vymazanie dát nevykonáva správne, môže predaj osobných digitálnych zariadení ohroziť ochranu identity.

 

Štúdia rozlišovala medzi HDD a SSD diskami a priklonila sa smerom k flash SSD technológii. Hoci SSD disky rozhodne neboli imúnne voči riziku krádeže identity, umožňovali oveľa úspešnejšie mazanie dát. Metóda, ktorú predchádzajúci majitelia používali na vymazanie údajov z diskov pred ich predajom, sa všeobecne ukázala ako málo účinná. Aj keď nie u každého disku bolo možné presne určiť použitú metódu mazania, minimálne u ôsmich sa pôvodní majitelia o odstránenie dát ani nepokúsili. Všeobecný trend je zrejmý: ľudia svoju identitu a súkromie vystavujú príliš veľkému riziku.

„Najlepšou metódou mazania dát je viacnásobný prepis, najmä v prípade, že vymazanie dát musí spĺňať špecifické právne normy na prepis. Profesionálne produkty sa vyznačujú nasledujúcimi vlastnosťami: nezávislými certifikátmi, použitím medzinárodných štandardných algoritmov, podrobným protokolom a sledovateľnosťou vykonaných mazaní,“ povedal Phil Bridge, viceprezident pre dátové a ukladacie technológie spoločnosti Ontrack. „Spoločnosť Ontrack, ktorá je lídrom v obore obnovy dát a globálnym poskytovateľom služieb na mazanie dát, ponúka jedinečné odborné znalosti a prostriedky pre obnovu dát, ktoré môžu pomôcť zákazníkom spoločnosti Kingston pri obnove a mazaní obsahu pamäťových médií.

Problémy pri mazaní SSD diskov

Kingston Technology, výrobca a expert v oblasti SSD diskov zdôrazňuje, že SSD sa pri ukladaní alebo mazaní dát správajú veľmi odlišne od magnetických pevných diskov. „Z týchto technologických rozdielov vyplývajú špecifické technické problémy týkajúce sa bezpečného vymazania dát z flash pamäťových médií. SSD disky majú niekoľko funkcií, ktoré ovplyvňujú stav uložených dát, napríklad FTL (Flash Translation Layer), ktorá riadi mapovanie súborov a tiež funkcie na vyrovnávanie opotrebenia, Trim, Garbage Collection a trvalé šifrovanie. To všetko má vplyv na obnoviteľnosť vymazaných alebo vyradených dát,“ povedal Robert Allen, riaditeľ marketingu spoločnosti Kingston Technology EMEA.

V prípadoch, keď sú dáta príliš dôverné a nesmú uniknúť na verejnosť alebo keď chýbajú potrebné prostriedky na bezpečné zmazanie, ponúka spoločnosť Ontrack služby bezpečného softvérového vymazania pred použitím pamäťového média na iný účel alebo pred jeho likvidáciou na konci životnosti. Generované protokoly o mazaní dát je možné použiť na účely auditu a ako doklad preukazujúci dodržiavanie príslušných nariadení.

Spojenectvo pre bezpečnú likvidáciu dát a dodržiavanie GDPR

Spoločnosť Ontrack dokáže pomocou svojich nástrojov a postupov poskytnúť veľmi kvalitné riešenie zmazania dát. Prínosom partnerstva spoločností Kingston a Ontrack je:

  • zľava 10% na služby spoločnosti Ontrack
  • riešenia na vymazanie realizované skúsenými inžiniermi pre všetky typy pamäťových zariadení Kingston
  • služby vo viac ako 40 pobočkách v 19 krajinách
  • bezpečná likvidácia dát na akomkoľvek médiu pre opätovné použitie alebo likvidáciu
  • pomoc pri overovaní vnútorných firemných procesov mazania dát
  • podpora pri výbere a implementácii najlepšej metódy likvidácie dát podľa potrieb používateľa
  • zabezpečenie záverečnej certifikácie výmazu dát.

Pre viac informácií navštívte kingston.com a ontrack.com

fotografie: