Finále robosoutěže ČVUT pro základní školy 2017

Finále Robosoutěže ČVUT pro základní školy překvapilo rozmanitostí stavebnicových robotů. Vyhrálo vozítko ze Zlína

Robotické vozítko sestavené skupinou studentů GZ-Team z Gymnázia Zlín se v pátek 28. dubna 2017 stalo vítězem finále Robousoutěže ČVUT v kategorii pro žáky druhého stupně ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Robot ze Zlína se prosadil v konkurenci 61 týmů z celé České republiky v bouřlivé atmosféře Zengerovy posluchárny Fakulty elektrotechnické ČVUT.

V letošním ročníku Robosoutěže byl pro roboty ze základních škol připraven úkol Střelnice. Soutěžící museli sestavit a naprogramovat robotické vozítko ze stavebnice tak, aby v časovém limitu 90 sekund samostatně bez jakékoliv další pomoci sesbíralo na hracím hřišti co nejvíce barevných míčků a naházelo je do „terče“ s různým bodovým ohodnocením. Organizátor soutěže Ing. Martin Hlinovský z katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT říká: „Zadání bylo letos velmi těžké. U všech 61 týmů, které se do finále dostaly, bylo ale fascinující sledovat rozmanitost vozítek a různá konstrukční řešení této jediné úlohy.“

GZ-Team „přeházel“ všechny

Každé vozítko Robosoutěže absolvuje dvě jízdy a podle nasbíraných bodů je nominováno do závěrečného vyřazovacího souboje. Robot GZ-Teamu používal propracovanou techniku hromadného nabírání míčků a elegantními obloučky je jednotlivě házel do terče.

„Asi je to tím, že jsme do vývoje dali nejvíce času,“ zdůvodňuje úspěch Jaroslav Knápek, student GZ-Teamu z Gymnázia Zlín. „Doma jsme si v suterénu paneláku zařídili tréninkovou místnost s přesnou kopií soutěžní plochy a pečlivě jsme robota testovali.“ Tým studentů ze Zlína vyhrál v soutěži již podruhé v řadě. Na druhém místě se umístil tým Gyzáci z Gymnázia Zábřeh a třetí místo obsadil tým Vrakoslav z Masarykova akademického gymnázia v Říčanech. Celkové pořadí turnaje najdete na stránkách www.robosoutez.cz

Středoškoláci se utkají na podzim, poprvé v mezinárodní konkurenci

Nabitá posluchárna ve finále Robosoutěže ukázala, že popularita této akce u základních a středních škol v České republice neustále roste. Organizátoři museli registraci uzavřít již po 48 hodinách a mnoho týmů se do soutěže nedostalo. Turnaj má charakter hravé vzdělávací akce, která vede žáky a studenty k samostatnému a tvůrčímu řešení projektů. Zároveň představuje zájemcům studijní program Kybernetika a robotika na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Soutěž dále pokračuje podzimním kolem pro studenty středních škol, kteří se budou moci registrovat na začátku záři a soutěžit o účast ve finále na konci roku 2017. Robosoutěž také dostane nový mezinárodní rozměr díky spojení s univerzitou ve Stuttgartu.

Další informace lze nalézt na webových stránkách www.robosoutez.cz nebo www.facebook.com/robosoutez

 

Kontakt pro média – KATEDRA ŘÍDICÍ TECHNIKY | IVAN SOBIČKA

IVAN.SOBICKA@TAKTIQ.COM

+420 604 166 751

Kontakt pro média –  fEL čvut| ing. libuše petržílková

libuse.petrzilkova@fel.cvut.cz

+420 731 077 387

  

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30% výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na www.fel.cvut.cz

 

 

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 129 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering“ na 51. – 100. místě, v oblasti  „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems“ na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz.