Evropané se potýkají s nestabilními Wi-Fi sítěmi kvůli velkému počtu připojených zařízení

Nový průzkum společnosti D-Link ukázal, že 66% Evropanů má WiFi připojení v domácnosti někdy nestabilní kvůli velkému počtu připojených zařízení. Průzkum totiž odhalil, že 60% respondentů má připojené dva a více smartphony, 33% uvedlo že mají připojený jeden smartphone. Co se týče tabletů, 70% respondentů uvedlo, že mají připojený alespoň jeden tablet. Více než třetina (35%) respondentů uvedla, že mají k domáci WiFi připojeno 2 a více počítačů, zatímco více než polovina (52%) uvedla, že má připojený také počítač.

Výsledky průzkumu vedou k závěrům, že domácí WiFi je v těchto týdnech opravdu vytížena. Domácnosti totiž využívají jednu WiFi síť k práci, studiu, videokomunikaci, hraní her a například i sledování online filmů.

Z průzkumu dále vyplynulo, že až pětina Evropanů by neuměla vyřešit problém s WiFi routerem. Navíc zhruba pětina dotázaných uvedla, že si nejsou jisti, co vůbec WiFi router je, přesto, že mají doma bezdrátovou síť.

Z našeho průzkumu vyplývá, že ne každý si je jistý nastavením a ovládáním WiFi routerů v domácnosti. Ale právě v těchto týdnech je stěžejní mít nad domácí WiFi sítí kontrolu a umět řešit případné problémy s výpadkem připojení. Samozřejmě nejlepší variantou je mít kvalitní WiFI router, na který se můžete spolehnout,“ říká Klára Macková, Sales Manager společnosti D-Link Česká republika.

Jak můžete zlepšit své připojení?

Existují jednoduchá doporučení, kterými můžete zlepšit a udržet slušné připojení v domácnosti.

  • Sledujte a případně minimalizujte počet připojených zařízení – když jste doma, vypněte kamery a odpojte herní konzoli (hry se updatují i v režimu pohotovosti)
  • Mějte na paměti, které online aktivity jsou náročnější na přenos dat – stahovat filmy na pozadí během videokonference není rozumné
  • Umístěte WiFi router co nejvíce do středu vaší domácnosti – signál se vzdáleností ztrácí a rychlost přenosu klesá
  • Ujistěte se, že máte router s nejnovějším firmwarem – update opravuje chyby bezpečnosti a může také zlepšit jeho vlastnosti
  • Zjistěte stáří vašeho stávajícího routeru a prozkoumejte možnosti, jak jej upgradovat – signál WiFi lze zesílit přidáním Access Pointu, ale někdy je lepší výměna za novější model, který umí obsluhovat najednou více zařízení.

Pokud pracujete z domova, zvažte oddělení pracovního provozu a domácího internetového provozu. Jedním ze způsobů, jak toho snadno dosáhnout je použití omezení šířky pásma pro každé zařízení nebo vytvoření tzv. podsítě pro domácí použití (hlavní síť s vyšší šířkou pásma bude pouze pro pracovní použití). To zabrání dětem, aby např. během důležitého konferenčního hovoru zablokovaly celou šířku pásma bezdrátové sítě například při sledování videí.

O průzkumu

Průzkumu společnosti D-Link se zúčastnilo 8058 respondentů z pětí zemí – Velké Británie, Francie, Německa, Španělska a Itálie v poměru 4177 žen a 3881 mužů. Ve fázi sběru dat byli respondenti starší věku 16 let a používali v domácnosti WiFi síť.

fotografie: