BASF: Tržby a výnosy jsou ve 4. čtvrtletí výrazně vyšší než v loňském roce

 1. čtvrtletí roku 2016:
 • Tržby 14,8 mld. eur (růst 7 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku)
 • EBIT před zaúčtováním mimořádných položek 1,2 mld. eur (růst 15 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku)

Výsledky za celý rok 2016:

Tržby na úrovni 57,6 mld. eur (pokles 18 % v porovnání s předchozím rokem)

 • EBIT před zaúčtováním mimořádných položek 6,3 mld. eur (pokles 6 %)
 • V oblasti obchodu s chemikáliemi výrazně rostou zisky, podstatně nižší výdělky v segmentech Oil & Gas a dalších
 • Výnos na akcii ve výši 4,42 eur (plus 2 %)
 • Návrh dividend na fiskální rok 2016 činí 3,00 eura (2015: 2,90 eura)

Prognóza pro rok 2017:

 • Výrazný růst tržeb ve všech segmentech
 • Mírně vyšší EBIT před zaúčtováním mimořádných položek

 

Ludwigshafen, Německo – 27. února 2017 – Společnost BASF v roce 2016 rostla a dosáhla zisků, které si stanovila. Obchod s chemikáliemi dosáhl větších úspěchů a ziskovost se zvýšila. Segment Oil & Gas podle očekávání nedosáhl takových výsledků jako v loňském roce. „V průběhu roku jsme byli schopni zintenzivnit růst BASF. Objem našeho obchodu se zvětšoval každé čtvrtletí. Zejména v Asii se naše tržby neustále zvyšovaly, zvláště pak v rámci obchodu s chemikáliemi. Takový růst jen dokazuje, že se vysoká investice, kterou jsme v posledních letech věnovali do výzkumu, vývoje
a nových výrobních kapacit opravdu vyplatila,“
uvedl Dr. Kurt Bock, předseda představenstva výkonných ředitelů společnosti BASF SE na výroční tiskové konferenci v Ludwisghafenu.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 se tržby v porovnání se stejným čtvrtletím roku 2015 zvýšily o 7 % na 14,8 miliard eur, a to především díky vyšším objemům. Objemy koncernu BASF, stejně tak obchodu s chemikáliemi a segmentů Chemicals, Performance Products  a Functional Materials & Solutions, vzrostly o 6 %. Zisk před zdaněním (EBIT) a před zaúčtováním mimořádných položek činil 1,2 miliard eur, což je o 157 milionů eur víc než ve stejném čtvrtletí předchozího roku. Podstatně vyšší výdělek zaznamenal rovněž segment Chemicals, Functional Materials & Solutions a Oil & Gas, což vykompenzovalo nižší zisky v zemědělském segmentu Agricultural Solutions a Others.

Za celý rok 2016 se tržby snížily o 18 % na 57, 6 miliard eur. Příčinou bylo především obchodování s plynem a s jeho uskladňováním jako součástí swapu aktiv s Gazpromem na konci září 2015. K tržbám v roce 2015 přispěl tento obchod částkou 10,1 miliard eur. Celkově se tržby tohoto portfolia snížily o 15 %, nižší ceny surovin vedly k poklesu prodejních cen (pokles 4 %). V průběhu roku byla společnost schopna trvale zvyšovat objem tržeb. V porovnání s minulým rokem se objem zvýšil o 2, u obchodu s chemikáliemi o 4 %. Pohyb měny prodej mírně zmrazil (pokles 1 %).

EBIT (6,3 miliard eur) před zaúčtováním mimořádných položek byl
o 430 milionů eur nižší než v loňském roce, a to v důsledku poklesu výnosu v segmentu Oil & Gas o 850 milionů eur způsobeném poklesem cen v obchodu se zemním plynem a jeho uskladňováním. Činnosti Gazpromu přispěly v roce 2015 k EBIT před zdaněním
a zaúčtováním mimořádných položek částkou zhruba 260 milionů eur. EBIT před zdaněním a zaúčtováním mimořádných položek v segmentu Agricultural Solutions dosáhl úrovně předchozího roku. Obchod s chemikáliemi podstatně zvýšil zisk díky příspěvkům ze segmentů Performance Products a Functional Materials & Solutions.

Čistý zisk se vyšplhal na 4,1 miliardy eur, čímž překročil čtyřmiliardovou hranici z minulého roku. Zisk z akcie vzrostl z 4,34 eura na 4,42 eura.

Cenový návrh dividend ve výši 3 eur

Ve volatilním tržním prostředí se cena akcií BASF vyvíjela velmi pozitivně, a rok tak společnost uzavírala na 88,31 eurech, což je zhruba o 25 % víc než v loňském roce. Díky reinvestovaným dividendám vzrostla výkonnost akcií BASF o 30 procent, čímž společnost výrazně překonala DAX 30 (+7%), DJ EURO STOXX 50 (+4%) i MSCI World Chemicals (+11%). „Pokračujeme ve své dividendové politice a na valné hromadě navrhneme, aby se dividendy znovu zvýšily o 0,10 eur na 3 eura,“ vysvětlil Kurt Bock. Akcie BASF tak na základě uzávěrky akcií na konci roku 2016 opět nabízejí vysoký dividendový výnos 3,4 %.

Výhled na rok 2017

„Ve výhledech na rok 2017 jsme opatrně optimističtí. Chceme i nadále růst ve všech segmentech, které k růstu přispívají. Důležitější ovšem je, že chceme zvyšovat svoje příjmy, a to i v rámci podnikání s ropou a zemním plynem. Globální politika pravděpodobně poroste zhruba stejně rychle jako v roce 2016. Ve světle nejistého politického vývoje zůstane volatilita vysoká,“ oznámil Kurt Bock. Očekává se ovšem výrazné zpomalení růstu v Evropské unii, u Spojených států naopak mírné oživení růstu. Růst čínského trhu se bude pravděpodobně i nadále zpomalovat. Očekává se konec recese v Brazílii a v Rusku.

Ve svém výhledu pro rok 2017 BASF předpokládá tyto ekonomické podmínky (čísla předchozího roku jsou v závorce):

 • Celosvětový hospodářský růst: + 2,3 % (růst 2,3 %)
 • Růst globální chemické produkce (vyjma léčiv): + 3,4 % (růst 3,4 %)
 • Průměrný směnný kurz 1,05 dolaru za euro (1,11 dolarů za euro
 • Průměrná cena ropy (Brent) 55 dolarů za barel (44 dolarů za barel)

V roce 2017 se očekává, že tržby koncernu BASF výrazně porostou. To bude podpořeno mírně vyššími tržbami v segmentu Performance Products a výrazným růstem v ostatních segmentech. „Chceme v porovnání s rokem 2016 mírně zvýšit čistý zisk. Očekáváme výrazně vyšší příspěvky ze segmentu Oil & Gas. Předpokládáme, že EBIT před zaúčtováním mimořádných položek v segmentech Performance Products, Functional Materials & Solutions a Agricultural Solutions bude o něco vyšší, zatímco výsledky v segmentu Chemicals naopak zůstanou na stejné úrovni jako minulý rok,“ vysvětlil Kurt Bock.

Pokud jde o výdaje a náklady bude BASF s ohledem na politické a ekonomické nejistoty pokračovat ve své přísné disciplíně. K tomu výrazně přispívá strategický program DrivE. Počínaje rokem 2018 se očekává, že díky tomuto programu dojde každý rok k navýšení zisku společnosti zhruba o jednu miliardu eur ve srovnání s úrovní roku 2015. Zisk v roce 2016 stoupl o 350 milionů eur.

Do kapitálových výdajů BASF investovala celkem 3, 9 miliard eur (vyjma nové pozemky, budovy a zařízení, vyplývající z akvizic, průzkum a IT investice). „V příštích letech chceme investovat stejně. Nyní naplňujeme stávající kapacitu a vycházíme z rychlosti objemu, jakou jsme zaznamenali v loňském roce,“ vysvětlil Kurt Bock.

Vývoj v jednotlivých segmentech ve čtvrtém čtvrtletí a celém roce 2016

V segmentu Chemicals se tržby ve čtvrtém čtvrtletí zvýšily o 12 % na 3,6 miliard eur. To je dáno vyšším objemem a cenou. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek vzrostl o 386 milionů eur na 635 milionů eur, a to především díky maržím v oblasti isokyanátů a krakování produktů. Za celý rok se tržby snížily o 8 % na 13,5 miliardy euro, a to zejména v důsledku poklesu cen surovin v divizi Petrochemicals. Vyšší objemy to nemohly kompenzovat. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek poklesl o 92 milionů eur na 2,1 miliard eur kvůli vyšším fixním nákladů vynaloženým na start nového výrobního závodu. Nižší marže v divizi Petrochemicals
a Intermediates snížily EBIT před zaúčtováním mimořádných položek. Propad pomohla zpomalit vyšší marže isokyanátů v divizi Monomery

V segmentu Perfomance Products se tržby ve čtvrtém čtvrtletí snížily o 1 % na 3,6 miliardy eur. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek se mírně zvýšil na 231 milionů eur. Podpořily ho lepší maržemi. Tržby za celý rok o oproti předchozímu roku vzrostly o 4 % na 15 miliard eur. To bylo primárně způsobeno klesající prodejní cenou a odprodejem dokončeným v roce 2015. EBIT před zvláštními položkami vzrostl o 379 milionů eur na 1,7 miliard eur díky výraznému snížení fixních nákladů a jejich striktnímu řízení.

Tržby v segmentu Functional Materials & Solutions vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí o 10 % na 5 miliard eur díky vyššímu objemu. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek vzrostl v souvislosti s růstem objemu o 69 milionů eur na 458 milionů eur. Celoroční tržby vzrostly o 1 % na 18,7 miliard eur. Zvýšení objemu ve všech divizích by mohly kompenzovat nižší ceny. Na růstu objemu se podílela zejména vyšší poptávka po produktech v automobilovém průmyslu. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek vzrostl ve srovnání s rokem 2015 o 297 milionů eur na 1,9 miliardy eur. K nárůstu zisků přispěly všechny divize a zejména pak divize Performance Materials.

V segmentu Agricultural Solutions vzrostly tržby ve čtvrtém čtvrtletí o 10 % na 1,3 miliardy eur zejména díky vyšším objemům. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek poklesl o 65 milionů eur na 79 milionů eur z důvodu fixních nákladů a částečně v důsledku nových či rozšířených výrobních kapacit například pro herbicid dicamba. Celoroční tržby klesly o 4 % na 5,6 miliard eur v důsledku nižších objemů prodeje a negativnímu vlivu měny. Tržní prostředí náročné na ochranu rostlin utlumilo poptávku po insekticidech v Jižní Americe a po fungicidech v Evropě. Striktní řízení nákladů umožnilo v segmentu Agricultural Solutions redukovat fixní náklady. Díky tomuto vývoji dosáhl EBIT před zaúčtováním mimořádných položek stejné úrovně jako v předchozím roce a skončil i přes pokles prodeje na 1,1 miliardě eur.

V segmentu Oil & Gas se tržby za čtvrté čtvrtletí zvýšily o 26 % na 922 milionů eur, a to zejména v důsledku vyššího objemů a cen. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek vzrostl o 36 milionů eur na 163 milionů eur. Celoroční tržby poklesly o 79 % na 2,8 miliardy eur. Vzhledem ke swapu aktiv s Gazpromem dokončeným na konci září 2015 ustal příjem z obchodu a skladování zemního plynu a také Wintershall Noordzee B.V. Tyto aktivity přispěly v roce 2015 10,1 miliardami eur. Díky pokračujícímu obchodu s ropou a zemním plynem vzrostl objem v porovnání s rokem 2015 o 15 %, zatímco cenové a měnové účinky činily mínus 15 %. V roce 2016 EBIT před zaúčtováním mimořádných položek poklesl o 849 milionů eur na 517 milionů eur. To bylo způsobeno především klesajícími cenami ropy a zemního plynu. Činnosti převedené na Gazprom zvýšily EBIT před zaúčtováním mimořádných položek zhruba o 260 milionů eur v roce 2015.

Tržby v segmentu Others se snížily ve čtvrtém čtvrtletí o 22 % na 518 milionů eur. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek poklesl na úroveň mínus 386 milionů eur, přičemž ve čtvrtém kvartálu roku 2015 byla na úrovni mínus 114 milionů eur. Celoroční tržby spadly o 28 % na 2 miliardy eur v porovnání s rokem 2015, což způsobily zejména nižší ceny i objem surovin a také končící smlouva o dodávkách v souvislosti s likvidací podílu BASF ve společnosti Elba Eastern Private Ltd. v Singapuru na konci roku 2014. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek poklesl o 162 milionů eur na mínus 1,1 miliardy eur. Pozitivní měnový vliv pomohl propad zpomalit.

 

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na společenskou odpovědnost. Přibližně 114 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do pěti segmentů: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roce 2016 dosáhla BASF obratu přes 58 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (AN). Další informace naleznete www.basf.com.

 

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2015 měla v České republice skupina BASF 296 zaměstnanců a dosáhla obratu ve výši 915 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.

 

Výhledová prohlášení

Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou založena na současných odhadech a předpokladech managementu společnosti BASF a na informacích, které jsou nyní dostupné. Nejsou zárukou budoucí výkonnosti, jelikož v sobě zahrnují
i určitou míru rizika a nejistoty, kterou je obtížné předvídat. Rovněž jsou založena na předpokladech budoucích událostí, které nemusejí být přesné. Skutečné výsledky, výkon či úspěchy společnosti BASF může ovlivnit mnoho faktorů, a ty se následně mohou podstatně lišit od výsledků, výkonu či úspěchů, které mohou být v takových prohlášeních vyjádřeny nebo naznačeny. Společnost BASF nemá žádnou povinnost výhledová prohlášení obsažená v této zprávě aktualizovat.

 

fotografie: