BASF se zúčastní největšího a nejvýznamnějšího veletrhu balicí techniky na světě

Veletrh Interpack 2017, jedinečná událost, která se koná jednou za tři roky, se již blíží. Letošní setkání se uskuteční od 4. do 10. května v Düsseldorfu a své místo na něm mají samozřejmě také odborníci z BASF a BTC Europe. Představí zde celou škálu produktů a inovativních řešení z oblasti obalového materiálu, který nebude zatěžovat životní prostředí a současně zůstane ekonomicky výhodný. Jaké konkrétní produkty bude BASF prezentovat?

Inovované kopolyamidy přinášejí nové možností

Ultramid® Flex F38L je úplně nový kopolyamid částečně vyráběný na bázi bio. Látka je velmi měkká a průhledná, což výrobcům umožňuje použít tento polyamid pro výrobu tenkých vakuových obalů. Díky tomu, že je materiál hned měkký a má nižší absorpci vody než polyamid 6, lze jej použít například i ke zrání sýrů v sáčcích nebo v obalech s upraveným prostředím. Oproti předchozí řadě polyamidů má totiž Ultramid® Flex F38L jiný poměr kyslíku a oxidu uhličitého. Druhý nový polyamid, který se na veletrhu přestaví, je Ultramid® C37LC, z něhož se vyrábí smršťovací fólie pro balení potravin. Materiál je měkčí a průhlednější než fólie vyrobené z konvenčních kopolyamidů.

Biomasa – příležitost pro zákazníky BASF

Do obalového průmyslu přináší BASF také využití biomasy. Obnovitelné nezpracované materiály se používají jako vstupní surovina v rámci systému integrované produkce Verbund BASF a jsou následně použity i v dalších produktech. Lze tak ušetřit fosilní zdroje a snížit emise skleníkových plynů. Příklady použití biomasy budou moci zákazníci shlédnout právě na veletrhu Interpack 2017.

Bariérový obal na ochranu potravin

BASF nabízí tři různé polymery jako funkční obaly na papír a kartón. Mezi tyto polymery patří Ultramid® (PA), Polybutylenterephthalat (PBT) a ecovio®, biologicky rozložitelný bariérový obal. Všechny tyto obalové materiály mají jedinečné vlastnosti.

Ultradur® B1520 FC pro tenkostěnné, vstřikované balení potravin

Ultradur®, částečně krystalický nasycený polyester, který se používá při výrobě jednorázových kávových kapslí, má od běžně používaných materiálů celou řadu vylepšených vlastností. Použití PBT a PP zároveň umožňuje zcela odstranit hliníkovou fólii dříve používanou jako sekundární obal. Materiál lépe odolává působení vzduchu, a udržuje tak kávu delší dobu čerstvou. To pomáhá zvýšit trvanlivost a životnost potravinářských produktů.

Ecoflex® a Ecovio® – biodegradabilní polymery

Oproti běžným plastům je ecoflex® certifikovaný materiál, který je možné kompostovat na fosilní bázi.  Jako inovativní průkopník v oblasti biologicky odbouratelných polymerů je důležitou surovinou pro mnoho kompostovatelných a biologických plastů.

Ecovio®, vysoce kvalitní a univerzální kompostovatelný bioplast, se využívá především k výrobě kompostovatelných organických sáčků na odpad a zemědělských fólií.  Dají se z něj ale vyrábět
také pěnové obaly či produkty vyráběné vstřikováním.

Obaly vyráběné na vodní bázi

Epotal® a Joncryl® jsou produkty vyráběné na vodní bázi, které představují udržitelnou alternativu k materiálům vyráběným pomocí rozpouštědel. Ve většině případů dosahují produkty stejných vlastností, jako inkousty či lepidla vyráběné klasickou metodou. Epotal® představuje nové možnosti v oblasti pružných obalových materiálů. Díky tomu, že pojiva vyráběná na vodní bázi jsou velmi pevná, je možné lamináty rovnou nařezávat. Doba vytvrzování se zkracuje na minimum, což výrazně zkrátí i dodací lhůtu materiálů. Navíc je možné tyto materiály použít i jako obaly, protože díky způsobu výroby neobsahují žádná organická rozpouštědla ani aromatické izokyanáty. Joncryl® je výkonná pryskyřice, která umožňuje tiskárnám a zpracovatelům obalů přejít na technologie na bázi vody.

Obnovitelné zdroje jako základ pro výrobu plastů

Synvia, společný podnik BASF a Avantina, si klade za cíl vybudovat si vedoucí pozici v použití furan-2-karboxylové kyseliny (FCDA) a polyethylenfuoranoate (PEF). FCDA je vyrobena z obnovitelných zdrojů a je základním kamenem pro výrobu PEF, ze kterého lze dále vyrábět potravinové obaly, fólie a plastové láhve. PEF lépe odolává působení kyslíku a oxidu uhličitého. Materiál vyrobený z PEF je velmi pevný a je recyklovatelný.

Tekutý kov a zrcadlové efekty  

Značka BASF Color & Effects bude na veletrhu prezentovat tiskařské barvy, plastové výrobky a produktovou řadu Metasheen®. Metasheen je vakuovaný metalizovaný pigment, který umožňuje tisknout kovové i zrcadlové rysy bez použití metalizovaných substrátů nebo horkého řasení.

Více informací o veletrhu se dozvíte a stránkách BASF https://www.basf.com/en/microsites/BASFatECS2017.html.

 

O BTC

BTC Europe patří do přední světové chemické skupiny BASF. BTC Europe GmbH, sídlící v Monheimu nad Rýnem, je evropská prodejní organizace pro speciální chemikálie. Síla společnosti spočívá v hluboké znalosti oboru, kterou získala na základě dlouholetých zkušeností, a v přístupu k zákazníkům. Se svými 11 regionálními kancelářemi a více než 450 zaměstnanci v Evropě, BTC dodává malým a středním zákazníkům z nejrůznějších oborů širokou škálu přibližně 6 000 produktů. Více informací o BTC je k dispozici na internetové adrese www.btc-europe.com

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na společenskou odpovědnost. Přibližně 112 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do pěti segmentů: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas.
V roce 2015 dosáhla BASF obratu přes 70 miliard eur. Akcie společnosti BASF se obchodují na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete nawww.basf.com .

 

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2015 měla skupina BASF v České republice 296 zaměstnanců a dosáhla obratu ve výši 915 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.