BASF s mírně nižšími zisky před zaúčtováním mimořádných položek; potvrzen výhled pro rok 2016

čtvrtletí roku 2016:

 • Tržby ve výši 14,2 miliard eur (mínus 29 %)
 • EBIT před zaúčtováním mimořádných položek 1,9 miliard eur (mínus 8 %)
 • Vyšší EBIT před zaúčtováním mimořádných položek
  v segmentech Performance Products, Functional Materials
  & Solutions a Agricultural Solutions
 • Segmenty Chemicals a Oil & Gas s výrazně nižšími zisky

Výhled pro rok 2016 potvrzen:

 • Významný pokles tržeb z důvodu divestic v odvětví obchodování se zemním plynem a skladování
 • EBIT před zaúčtováním mimořádných položek se očekává na mírně nižší úrovni než v roce 2015, a to na základě průměrné ceny ropy ve výši 40 dolarů za barel

Ludwigshafen, Německo – 2. května 2016 – V prvním čtvrtletí roku 2016 tržby skupiny BASF poklesly o 29 % na 14,2 miliard eur v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku. Způsobila to do značné míry divestice v odvětví obchodování s plynem a skladování, což přispělo 4,2 miliardami eur k tržbám v prvním čtvrtletí roku 2015.

Nižší cena ropy vedla ke klesajícím prodejním cenám, zvláště v segmentu Chemicals. Celkové objemy tržeb odpovídaly úrovni prvního čtvrtletí předchozího roku. Objemy se mírně zvýšily
v segmentech Functional Materials & Solutions, Oil & Gas a Performance Products, zatímco objemy v segmentech Agricultural Solutions a Chemicals se mírně snížily.

„Byli jsme schopni mírně zvýšit EBIT před zaúčtováním mimořádných položek v segmentech Performance Products, Functional Materials & Solutions a Agricultural Solutions,” řekl Dr. Kurt Bock, předseda představenstva na výroční valné hromadě akcionářů společnosti BASF SE v Kongresovém centru Rosengarten v Mannheimu, Německu. Výrazně menší příspěvky z odvětví Oil & Gas a Chemicals snížily výsledek hospodaření (EBIT) před zaúčtováním mimořádných položek o 164 milionů eur na 1,9 miliard eur.

Ve srovnání s prvním čtvrtletím předchozího roku poklesla hodnota EBIT o 129 milionů eur na 1,9 miliard eur. EBITDA poklesla o 78 milionů eur na 2,8 miliard eur. Při minus 188 milionech eur byl finanční výsledek hospodaření pod úrovní prvního čtvrtletí roku 2015 (minus 164 milionů eur).

Příjem před zdaněním a menšinové podíly klesly o 153 milionů eur na 1,7 miliard eur. Daňová sazba činila 15,4 % (v prvním čtvrtletí roku 2015: 29,7 %). Tento pokles bylo možno přisuzovat hlavně daním v segmentu Oil & Gas.

Čistý příjem po zdanění vzrostl o 213 milionů eur na 1,4 miliard eur. Výnos na akcii v prvním čtvrtletí roku 2016 činil 1,51 eur ve srovnání s 1,28 eur ve stejném období roku 2015. Upravený o mimořádné položky a odpis nehmotného majetku činil výnos na akcii 1,64 eur (v prvním čtvrtletí roku 2015: 1,43 eur).

Návrh dividendy ve výši 2,90 eur na jednu akcii

BASF si stojí za svou ambiciózní dividendovou politikou a navrhuje dividendu ve výši 2,90 eur na jednu akcii pro hospodářský rok 2015 (v předchozím roce: 2,80 eur). Společnost by tak vyplatila svým akcionářům cca 2,7 miliard eur. „Zaměřujeme se na to, aby naše dividenda každým rokem rostla, nebo si zachovala minimálně úroveň z předchozího roku. Dnešní návrh dividendy na výroční valné hromadě akcionářů společnosti také dokazuje naši důvěru v budoucí rozvoj společnosti BASF – dokonce i s vědomím, že ani rok 2016 nebude snadným,” řekl Bock.

Výhled pro rok 2016 potvrzen

Pro rok 2016 společnost BASF předpokládá, že budou nadále pokračovat současné náročné podmínky spolu s podstatnými riziky. Očekávání týkající se globálního ekonomického prostředí v roce 2016 zůstávají nezměněna:

 • Růst hrubého domácího produktu: 2,3 %
 • Růst světové průmyslové výroby: 2,0 %
 • Růst chemické výroby: 3,4 %
 • Průměrný směnný kurz euro/dolar ve výši 1,10 dolarů za euro
 • Průměrná cena směsné ropy Brent pro tento rok 40 dolarů za barel

Kurt Bock k tomu říká: „Potvrzujeme náš výhled pro celý rok: Zaměřujeme se na zvýšení objemů tržeb ve všech segmentech. Tržby skupiny BASF budou výrazně klesat, avšak zejména v důsledku divestice v odvětví obchodování s plynem a skladování, jakož i nižší ceny ropy a plynu. Očekáváme, že EBIT před zaúčtováním mimořádných položek bude mírně pod úrovní roku 2015. Jde o ambiciózní cíl při současném nestálém a náročném prostředí, který bude zejména závislý na vývoji ceny ropy.”

Zaměření na byznys s velkým růstovým potenciálem

„Nadále budeme v roce 2016 zlepšovat naše portfolio. Naším cílem je se soustředit na byznys s velkým růstovým potenciálem,” řekl Bock. Koncem února společnost BASF dosáhla dohody s firmou AkzoNobel o prodeji její výroby průmyslových nátěrových hmot. To umožní společnosti BASF se ještě více zaměřit na svůj hlavní byznys s automobilovými nátěry. V dubnu byla podepsána smlouva o akvizici výroby krycích dokončovacích nátěrů pro automobilový průmysl od společnosti Guangdong Yinfan Chemistry Co. Ltd. v Číně. Akvizice posiluje postavení společnosti BASF na rychle rostoucím trhu krycích dokončovacích nátěrů v Číně. V minulém týdnu se společnost BASF dohodla na prodeji své výroby polyolefinových katalyzátorů americké společnosti W.R. Grace & Co. Touto divesticí bude společnost BASF dále cílit své zaměření v oblasti procesních katalyzátorů na klíčové růstové oblasti, včetně výroby chemických katalyzátorů a rafinačních katalyzátorů.

 

Kompletní předběžnou zprávu si můžete přečíst zde: http://report.basf.com/2016/q1/en/

 

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na společenskou odpovědnost. Přibližně 112 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do pěti segmentů: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas.
V roce 2015 dosáhla BASF obratu přes 70 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (AN). Další informace naleznete www.basf.com.

 

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2015 měla v České republice skupina BASF 296 zaměstnanců a dosáhla obratu ve výši 915 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.

fotografie: