BASF posiluje spolupráci s HP na vývoji materiálů pro 3D tisk

BASF se spojila se společností HP. Jejich cílem je nabídnout zákazníkům prostřednictvím otevřené platformy HP Multi Jet Fusion nové materiály pro 3D tisk. Přístup otevřené platformy společnosti HP umožňuje zákazníkům vybrat si dodavatele materiálu, jako například BASF, se kterým mohou společně pracovat na vývoji specifického 3D materiálu pro své potřeby.

BASF a HP nyní posílily spolupráci, aby se urychlilo řešení požadavků a specifikací, které je nutné splnit, aby mohly vyvinout materiál pro velkovýrobu. BASF chce navázat na nápady, které
z této spolupráce vyplynou, a urychlit tak rozvoj nových materiálů a výroby tiskařských 3D výrobků. V širším rozsahu společnost zvyšuje svou činnost ve vývoji nových řešení pro polygrafický průmysl.

Materiály pro velkovýrobu

V chemickém průmyslu má BASF nejširší produktové portfolio materiálů, které se mohou dále vyvíjet pro 3D tisk. Mezi ně patří široká škála konstrukčních termoplastů, polyuretanů, akrylátové systémy (například fotopolymery), fotoiniciátory, funkční přísady, stabilizátory, barviva, a stejně tak i kovové systémy.

„BASF přináší obrovské odborné znalosti do oblasti materiálů pro hromadnou výrobu v polygrafickém 3D průmyslu,“ vysvětluje Tim Weber, globální ředitel pro odvětví 3D materiálů a pokročilých aplikací společnosti HP. „Díky partnerství se společnostmi, které mají dlouhou tradici jak ve vývoji nových materiálů, tak ve zpracovatelském průmyslu, chceme přivést 3D tisk z malosériové výroby do průmyslové velkovýroby.“

BASF má rozsáhlé zkušenosti ve vývoji plastů. Její portfolio zahrnuje vysoce výkonné technické plasty jako například Ultramid® založený na polyamidu, Ultradur® založený na polybutylentereftalátu, Ultrason® založený na polysulfonech a Ultraform® založený na polyoxymethylenu. Další významnou skupinou výrobků jsou polyuretanové roztoky, které se používají k lepší izolaci budov a pro lehké konstrukce automobilů. Jsou to pak především výrobci obuvi, domácích i sportovních potřeb, kteří využívají jedinečných výhod polyuretanů. Tato skupina produktů se skládá z termoplastických elastomerů (například Elastollan® /TPU/) a mikrobuněčných elastomerů. Právě ty jsou spolu se schopnostmi BASF základem pro vývoj materiálů, které jsou specifické pro průmyslové 3D aplikace.

„Ve spolupráci s HP se snažíme pochopit potřeby zákazníků a do řešení chceme přinést odborné znalosti z oblasti materiálů,“ řekl Dietmar Geiser, který je v odvětví BASF New Business 3D zodpovědný za tiskařské strategie. „Otevřená platforma společnosti HP je hnací silou pro pokrok materiálů a pro rozsáhlé průmyslové využití 3D tisku ve výrobě. BASF bude hrát důležitou roli především ve vývoji materiálů.“

Technologie HP Multi Jet Fusion je podobná 2D tisku v tom, že tisková hlava aplikuje činidla v navrhované formě na polymerní prášek. Tato činidla a prášek jsou následně zažehleny. Vzhledem ke specifické tepelné vodivosti činidel se polymerní prášek taví pouze  v oblastech, kde tisková hlava aplikovala tavicí činidlo a netaje  v místech aplikace speciálního činidla. Tento postup se liší od běžně používaného laserového spékání, při kterém se prášek aplikuje a následně ho kousek po kousku taví pohybující se laser. Ve srovnání s jinými 3D tiskovými technologiemi je technologie HP Multi Jet Fusion nastavena na urychlení velkovýroby se snížením nákladů na polovinu.

Celkově lze říci, že BASF vyvíjí různé materiály a směsi připravené k použití ve všech zavedených 3D tiskových technologiích i pro výrobu plastů, keramiky nebo kovových částí. Důkazem schopností BASF ve vývoji materiálů je na trh nedávno uvedený Ultrasint PA6 X028, polyamid-6 prášek pro slinování, který poskytuje vynikající mechanickou stabilitu a ve srovnání se součástkami vyrobenými z jiných polyamidů, které se v 3D průmyslu dosud používaly, i vyšší tepelnou odolnost. „Pracujeme na vývoji odolných materiálů, které mohou být použity v automobilech, elektronice, sportovních předmětech a materiálech pro strojírenství,“ řekl Geiser.

BASF zavedla novou specializovanou obchodní jednotku – BASF New Business GmbH (BNB), aby lépe koordinovala inovační strategii a rozvojové aktivity na trhu 3D tisku. Zároveň v německém Heidelbergu založila Application Technology Center pro 3D tisk. Centrum se věnuje vývoji materiálových řešení a aplikací pro zákazníky.

fotografie: