BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku

Ve druhém čtvrtletí roku 2016 došlo ve společnosti BASF k mírnému zlepšení makroekonomického prostředí. Tento vývoj podtrhují od konce března nárůst cen ropy a oživení poptávky. „Zaznamenali jsme silnou poptávku, zejména z oblasti automobilového průmyslu a stavebnictví. Makroekonomickou situaci však je i nadále obtížné předvídat,“ řekl Dr. Kurt Bock, předseda představenstva výkonných ředitelů společnosti BASF SE.

Tržby skupiny BASF za druhé čtvrtletí ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 poklesly o 24 % na hodnotu 14,5 miliard eur. Dvě třetiny tohoto poklesu byly výsledkem vlivů portfolia (minus 16 %). Jednalo se především o důsledek divestice v odvětví obchodování s plynem a jeho skladování jako součásti výměny aktiv se společností Gazprom na konci září 2015. Kromě toho vedly nižší ceny surovin, zejména v segmentu Chemicals, k poklesu prodejních cen (minus 7 %). Všechny segmenty, s výjimkou segmentu Agricultural Solutions, přispěly k mírnému nárůstu objemu prodeje (plus 2 %). V odvětví chemických látek, které zahrnuje segmenty Chemicals, Performance Products a Functional Materials & Solutions, objemy vzrostly o 4 %. Ve všech divizích se projevily negativní vlivy měn (minus 3 %).

Ve druhém čtvrtletí výsledek hospodaření (EBIT) před zaúčtováním mimořádných položek ve srovnání se silným čtvrtletím předchozího roku poklesl o 336 milionů euro na hodnotu 1,7 miliard eur. Výrazně vyšší zisky v odvětví obchodování s chemickými látkami nemohly kompenzovat podstatně nižší příspěvky ze segmentu Oil & Gas. Hodnota EBIT v porovnání s druhým čtvrtletí předchozího roku poklesla o 321 milionů eur na částku 1,7 miliardy eur.

Čistý příjem poklesl o 173 miliónů eur na 1,1 miliard eur. Výnos na akcii činil ve druhém čtvrtletí roku 2016 1,19 eur, za stejné čtvrtletí roku 2015 to bylo 1,38 eur. Výnos na akcii po očištění o speciální položky a amortizaci nehmotných aktiv činil 1,30 eur (za druhé čtvrtletí roku 2015 to bylo 1,49 euro).

Výhled pro celý rok 2016
Pro rok 2016 společnost očekává pokračování současných náročných tržních podmínek spolu s podstatnými riziky. Očekávání společnosti BASF ohledně světového hospodářského prostředí v roce 2016 zůstávají nezměněny:

  • Růst hrubého domácího produktu: 2,3 %
  • Růst průmyslové výroby: 2,0 %
  • Růst chemické výroby: 3,4 %
  • Průměrný směnný kurz 1,10 dolaru za euro
  • Průměrná cena ropy (Brent) za rok 40 dolarů za barel

„Potvrzujeme naši předpověď pro rok 2016 pro tržby a hodnotu EBIT před zaúčtováním mimořádných položek ve skupině BASF: Usilujeme o zvýšení objemů prodeje. Tržby skupiny BASF výrazně poklesnou, zejména však v důsledku divestice v odvětví obchodování s plynem
a jeho skladování a také v důsledku nižších cen ropy a plynu. Nadále očekáváme, že hodnota EBIT před zaúčtováním mimořádných položek bude mírně pod úrovní roku 2015,“ řekl Kurt Bock.

„Náš výhled pro rok 2016 je i nadále v současném proměnlivém a náročném prostředí ambiciózní a závisí zvláště na dalším vývoji cen ropy. S tímto vědomím se stále zaměřujeme na úsporná
a restrukturalizačních opatření, která v první polovině roku 2016 prokázala svou účinnost. Naše nedávná opatření portfolia přispějí ke střednědobému i dlouhodobému úspěchu naší společnosti,“ vysvětlil Kurt Bock.

Obchodní vývoj v segmentech
Tržby ve výši 3,4 miliard eur v segmentu Chemicals byly ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2015 o 15 % nižší. Důvodem byly zejména nižší ceny ve všech divizích, které s sebou přinesly nižší náklady na suroviny. Objemy prodeje se navýšily ve všech divizích, zejména pak v divizi Intermediates. Hodnota EBIT před zaúčtováním mimořádných položek poklesla kvůli maržím o 81 milionů eur na částku 467 miliónů eur. Fixní náklady zůstaly na úrovni druhého čtvrtletí předchozího roku. Tržby v prvním pololetí poklesly o 17 % na částku 6,5 miliard eur. Hodnota EBIT před zaúčtováním mimořádných položek poklesla o 342 milionů eur na částku 932 miliónů eur, a to hlavně kvůli nižším maržím.

Tržby v segmentu Performance Products poklesly ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 6 % na částku 3,8 miliard eur. Ceny klesaly zejména v důsledku nižších nákladů na suroviny a také v důsledku neustálého tlaku na ceny v odvětví hygieny. K nižším úrovním tržeb přispělo také několik divestic v roce 2015 a negativní vlivy měn. Dosáhly jsme růstu objemů. Vzhledem ke sníženým fixním nákladům, zvýšeným maržím ve všech divizích a vyšším objemům vzrostla hodnota EBIT před zaúčtováním mimořádných položek o 199 milionů eur na částku 503 milionů eur. Tržby v první polovině roku byly o 6 % nižší než za stejné období předchozího roku; dosáhly částky 7,6 miliardy eur. Hodnota EBIT před zaúčtováním mimořádných položek vzrostla o 231 milionů eur na částku 1,1 miliard eur.

Tržby v segmentu Functional Materials & Solutions poklesly ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2015 o 4 % na částku 4,7 miliard eur. To bylo do značné míry výsledkem poklesu prodejních cen, který byl primárně způsoben poklesem cen drahých kovů. Negativní vlivy měny utlumily tržby ve všech divizích. Objemy vzrostly, zejména v automobilovém a stavebním průmyslu. Hodnota EBIT před zaúčtováním mimořádných položek vzrostla o 77 milionů eur na částku 535 milionu eur, což bylo podpořeno značnými navýšeními ve všech divizích, zejména pak v divizi Performance Materials. Tržby v prvním pololetí poklesly o 4 % na částku 9,1 miliard eur. Hodnota EBIT před zaúčtováním mimořádných položek vzrostla ve srovnání s první polovinou předchozího roku o 102 milionů eur na částku 991 milionů eur.

Tržby v segmentu Agricultural Solutions ve stále obtížném tržním prostředí poklesly ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 13 % na částku 1,5 miliardy eur. Klíčovými faktory pro tento vývoj byly nižší objemy a negativní vlivy měny. Ceny mírně vzrostly. Hodnota EBIT před zaúčtováním mimořádných položek poklesla o 45 milionů eur na částku 320 milionů eur, a to především v důsledku nižších objemů prodeje. Tržby v prvním pololetí poklesly o 9 % na částku 3,2 miliard eur. Hodnota EBIT před zaúčtováním mimořádných položek poklesla o 28 milionů eur na 911 miliónů eur.

Tržby v segmentu Oil & Gas ve výši 617 milionů eur byly o 83 % nižší než ve druhém čtvrtletí roku 2015, které zahrnovaly 3,0 miliard eur v tržbách z činností ukončených po výměně aktiv se společností Gazprom. Tržby byly dodatečně omezeny nižšími cenami ropy a plynu. Výroba stoupala stálým tempem, zejména v Norsku. Hodnota EBIT před zaúčtováním mimořádných položek poklesla o 337 milionu eur na částku 94 milionů eur, a to převážně v důsledku nižších cen, jakož i ukončených příspěvků z odvětví obchodování s plynem a jeho skladování. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se tržby v prvním pololetí snížily o 86 % na částku 1,2 miliard eur. Hodnota EBIT před zaúčtováním mimořádných položek poklesla o 708 milionů eur na částku 160 miliónů eur.

Tržby v segmentu Other ve druhém čtvrtletí ve výši 485 milionů eur byly o 36 % pod úrovní tržeb druhého čtvrtletí předchozího roku. Toto bylo hlavně v důsledku nižších cen a objemů v odvětví obchodování se surovinami. Hodnota EBIT před zaúčtováním mimořádných položek poklesla o 149 milionů eur na minus 212 milionů eur, z velké části v důsledku vlivů oceňování pro program dlouhodobých pobídek. Tržby v segmenty Other v prvních šesti měsících roku 2016 poklesly o 33 % na částku 962 milionů eur. Hodnota EBIT před zaúčtováním mimořádných položek se zvýšila o 245 milionů eur na částku minus 431 milionů eur, částečně kvůli vyššímu následku měn.

O společnosti BASF
Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na společenskou odpovědnost. Přibližně 112 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do pěti segmentů: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roce 2015 dosáhla BASF obratu přes 70 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (AN). Další informace naleznete  www.basf.com.

BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2015 měla v České republice skupina BASF 296 zaměstnanců a dosáhla obratu ve výši 915 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce  www.basf.cz.