Zdraví zaměstnanců je pro firmy klíčové

Péče o zdraví zaměstnanců se stává pro řadu českých firem stále větší prioritou. Společnost HARTMANN – RICO provedla dotazníkové šetření s několika významnými českými zaměstnavateli, z něhož jasně vyplývá, že za nejdůležitější benefity považují firmy právě ty, které souvisejí se zdravím. Do nich neváhá investovat až třetinu všech nákladů na benefity více než 80 % firem.

 Benefity související se zdravím považuje za nejdůležitější 56 % dotázaných zaměstnavatelů. Vzdělávání zaměstnanců oproti tomu preferuje 22 % a finanční benefit dokonce pouze 12 % dotázaných. Více než tři čtvrtiny zaměstnavatelů pak za benefity související se zdravím vydává zhruba 10-30 % z celkových nákladů na benefity. V časovém horizontu tří let navíc plánují tyto výdaje v průměru o tři procenta navýšit.

Ze zdravotních benefitů, které firmy svým zaměstnancům v současné době poskytují, představuje největší procento zabezpečení pitného režimu na pracovišti. Následují lékařské prohlídky, vitamíny, různá zdravotní poradenství a velmi žádané jsou také takzvané sick days, které poskytuje více než třetina zaměstnavatelů. Očkování proti chřipce, které by mohlo výrazně pomoci v boji s nemocností, však nabízí pouze 40 % firem. Toto číslo tak odráží fakt, že Česko v očkování výrazně zaostává za západní Evropou, kde vakcinaci proti chřipce podstoupí každý rok až 30 % populace.

Problém pro firmy nastává tehdy, když nemocní chřipkou i nadále navštěvují zaměstnání
a přichází do kontaktu se zdravými kolegy. „Čeští zaměstnavatelé se snaží předcházet zvyšování nemocnosti na pracovištích,“ říká Luděk Ogoun ze společnosti HARTMANN – RICO. „Více než polovině respondentů se nemocnost meziročně výrazně nemění, ale jedné čtvrtině se zvýšila v průměru o 2 procenta. Podle 80 procent firem se nemocnost zvyšuje proto, že nemocní zaměstnanci chodí do práce a šíří nákazu mezi své kolegy.“

Nově mají firmy možnost pořídit zaměstnancům i CRP testy, které umožňují odlišit bakteriální od virové infekce, která vyžaduje nasazení antibiotik. Zaměstnanci tak mohou velmi snadno vyhodnotit, zda se u nich jedná o závažné onemocnění, se kterým je třeba zůstat doma, nebo o pouhé nachlazení, které neznamená další šíření viru.

Společnost HARTMANN – RICO podporuje všechny své zaměstnance příspěvkem ve výši 2 000 Kč, prostřednictvím systému Kafeterie. Z letošních interních statistik vyplývá, že většina firemních benefitů, které naši zaměstnanci v rámci Kafeterie využívají, jsou z kategorie zdraví (80,7 %).

fotografie: