Výkonná ředitelka Annonce Lenka Černá získala 10 % společnosti

Praha 11. října – Annonce má od letošního roku více příjmů z internetu než z tištěného vydání. Zároveň si po celou dobu drží kladné hospodaření. Symbolicky se tak uzavírá doba, kdy byla vnímána hlavně jako vydavatel tištěných inzertních novin.

Právě přeměna z původně výhradně papírové firmy a udržení ziskovosti byla hlavní kritéria, jejichž splnění umožnila výkonné ředitelce Annonce získat desetinu firmy.

„Když jsem před čtyřmi lety nastoupila, situace nebyla jednoduchá. Silný inzertní hráč, který byl jedním z viditelných symbolů 90. let, nevěděl, jak dál. Vydělávat peníze na internetu se zdál být nepřekonatelný problém. Letos však on-line příjmy poprvé v historii firmy konečně překonaly tržby z tištěného vydání,“ říká Lenka Černá, výkonná ředitelka Annonce a nově její spolumajitelka. Přesný vývoj ukazuje následující graf.

Graf: Podíl tržeb z tištěného vydání a internetu

 

Také díky tomu dostala Lenka Černá možnost koupit 10 % Annonce. Druhou podmínkou původních akcionářů bylo, aby Annonce byla zisková, ačkoliv splácí akviziční úvěr. Také to se povedlo splnit. Podařilo se ho umořit více než o třetinu.

„Stojím si plně za tím, co jsme v Annonci dokázali, a ráda jsem vstoupila do její akcionářské struktury. Zároveň se povedlo vytvořit velmi kompetentní tým, který umí Annonci řídit. Chtěla bych se díky tomu více věnovat strategickému rozvoji,“ dodává Lenka Černá.

TZ_Annonce_Vykonna_reditelka_Annonce_Lenka_Cerna_ziskala_10_%_spolecnosti