Revoluce v dezinfekci rukou slaví již padesáté narozeniny

Přípravek Sterillium, který používají zdravotníci ve 40 zemích světa k dezinfekci rukou, je na trhu již padesát let. Každý rok pomáhá u 3 miliard dezinfekčních procedur rukou a stačí mu pouze 30 sekund, aby zredukoval transientní flóru o více než 99,99 %. Během devadesáti sekund tak zajistí plnou chirurgickou dezinfekci rukou, čímž pomáhá výrazně snižovat riziko infekce.

Ještě v šedesátých letech si lékaři po každém kontaktu s pacientem myli ruce v umyvadle obsahujícím formaldehyd. A lépe na tom nebyli ani operatéři a chirurgové. Dezinfekci rukou na sálech dříve tvořilo pouze intenzivního desetiminutové mytí rukou pomocí vody
a mýdla doplněné následnou aplikací 96% alkoholu. O nedostatečnosti této metody nemohlo být sporu. Nejenže účinnost této dezinfekční metody nebyla dostatečně dlouhá (to se projevovalo například při několikahodinových operacích), ale nebyla ani dostatečně kvalitní. Následkem toho tak pacienti sice přežili složité a zdlouhavé operace, ale často následně umírali na infekci v pooperační ráně. Ruce chirurgů navíc trpěly hrubnutím
a často také popraskáním pokožky, ekzémy či chronickými záněty.

Do boje proti bakteriím

Ještě před zavedením Sterilllia do praxe docházelo v nemocnicích k absurdním situacím. Místo toho, aby byly mikroorganismy při umytí ve formaldehydu z rukou odstraněny, šířily se dál, neboť roztok používalo více lidí najednou. Bylo třeba hledat řešení, které pomůže zvýšit hygienu ve zdravotnictví a ochrání nejen pacienty, ale i samotné lékaře.

Této výzvy se chopil Dr. Peter Kalmár, pozdější profesor kardiochirurgie Fakultní nemocnice v Hamburku-Eppendorfu, a obrátil se na společnost Bacillolfabrik Dr. Bode & Co. (dnes součást společnosti HARTMANN) s nabídkou spolupráce na vývoji dezinfekčního přípravku na ruce. Ten měl mít dlouhotrvající širokospektrální účinek proti patogenům, rychlý účinek a zároveň měl být přátelský k pokožce. Výsledek jejich společného úsilí opustil výrobní linku 4. června roku 1965. První lahve s dezinfekcí Sterillium následně doslova odstartovaly revoluci v hygieně rukou.

 

Dezinfekce pro zdraví

Zatímco v polovině roku 1960 se míra infekce po operačních výkonech pohybovala okolo deseti procent, dnes, díky řadě preventivních opatření, jsou to pouze 2-3 %. Sterillium se používá ve více než 40 zemích světa. „Ruce jsou totiž nejdůležitějším pracovním nástrojem odborného zdravotnického personálu. Pomáhají chránit pacienty a klienty,
a naopak jejich vlastní ruce jsou chráněny dezinfekčním přípravkem Sterillium, který je přátelský k pokožce,“
uvádí Petr Havlíček, brand manager HARTMANN-RICO.

Více informací o Sterilliu a další užitečné informace a praktické tipy, jak pečovat o své ruce, naleznete na webových stránkách www.sterillium.com.

fotografie: